Kohout Engineering
CZ EN

Vývoj komory

2012

Vývoj topných panelů 2. generace s unikátní pružnou konstrukcí. Každý panel je vybaven sadou čidel a vlastním mikroprocesorem, který je adresně řízen centrálním řídícím systémem. Toto řešení umožňuje individuální nastavení a následné monitorování průběhu sušení každé knihy. Systém topných panelů je chráněn 3 průmyslovými vzory.

2011

Vývoj nové generace hermeticky těsného klimatizačního systému, který rozšiřuje možnosti komory.

2010

Tepelná izolace dveří komory speciálním izolačním nátěrem "TEPLOMET", která při rovnoměrném pokrytí celé tvarově členité plochy odstraní nežádoucí kondenzaci vlhkosti na vnitřních plochách dveří komory při některých režimech sušení v řízené atmosféře nebo při použití bezkyslíkové atmosféry.

2009

Rekonstrukce a rozšíření systému vymrazování, instalace dvou nových vymrazovačů s duplexním provozem a rekuperací tepla.

Úprava komory pro provoz v bezkyslíkové atmosféře, výzkum metod hubení dřevokazného hmyzu v bezkyslíkové atmosféře.

2008

Sušení výkresů velkých formátů (1820 x 1200 mm) pro Národní technické muzeum.

2006

Vyhodnocení zkušebního provozu a předání do běžného provozu,
sušení po povodni zachráněných knih, které byly deponovány v mrazírnách.

2005

Ověřování funkce jednotlivých funkčních skupin, vývoj a ladění řídicího software, zahájení zkušebního provozu.

2004

Výroba dílů a montáž technologie.

2003

Definování technických požadavků a koncepce zařízení, zpracování projektu.
Projekt byl představen na mezinárodní konferenci CASLIN 2003.

2002

Ničivé povodně v České Republice, při kterých došlo k vytopení mnoha archivů vč. Národní knihovny.