Kohout Engineering
CZ EN

Základní technické parametry

Celkové rozměry zařízení 5600x2000x3000 mm
Celková hmotnost 3600 kg
Průměr komory 1400 mm
Délka komory 1600 mm
Objem komory 3,12 m3
 
Napájení 3x400V/50Hz
Maximální příkon 30 kW
Provozní teploty -60 až +65°C
Vakuum
Provozní tlak abs. 1 .. 1000 mbar
Teplota -10 .. 60 °C
Klimatizace
Teplota -5 .. 70 °C
Relativní vlhkost 20 .. 95 %

Víceúčelová vakuová komora umožňuje zejména následující procesy:

Vakuové sušení: Kniha nebo archiválie se suší ve vakuu, ale do komory se dodává pomocí topných dlaždic jen takové množství tepla, které způsobí přechod pevného skupenství vody v knize do kapalného, voda se pak odpařuje při nižších teplotách, které nezpůsobují degradaci papíru.

Vakuové vymrazování – lyofilizace: Knihy se suší sublimací ledu ve vakuu bez přechodu vody do kapalného skupenství. Do komory se pomocí topných dlaždic dodává jen takové množství tepla, které způsobí přechod pevného skupenství vody v knize do plynného ale nezvýší teplotu knih nad teplotu trojného bodu. Tento způsob sušení se využívá zejména u dokumentů, kde hrozí rozpití barevných pigmentů, inkoustů, razítkovací barvy atd.

Sušení v řízené atmosféře: Knihy se suší při normálním atmosférickém tlaku, kdy v komoře cirkuluje vzduch nebo jiný plyn, upravený na požadovanou teplotu a vlhkost. Použití specifického plynu zabrání např. bujení plísní v dokumentech i při vyšších teplotách. To umožňuje sušit dokumenty prakticky neomezeně dlouho bez nebezpečí jejich degradace. Touto metodou se suší dokumenty, které nelze sušit předchozími metodami.

Dezinfekce: Knihy jsou vystaveny působení účinné dezinfekční látky. Vakuum usnadňuje proniknutí této látky dovnitř papírového bloku dokumentu v celém objemu.

Aklimatizace (kondicionování) knih: Knihy se v komoře aklimatizují vzduchem s řízenou teplotou a relativní vlhkostí na parametry které budou v místě jejich budoucího uskladnění.

Od jiných sušících zařízení se odlišuje tím, že v jednom zařízení agreguje vakuovou komoru s vymrazovačem a klimatizační jednotku s přesnou regulací teploty a relativní vlhkosti.

Systém řízení umožňuje snadno nastavovat parametry procesu podle momentálních požadavků. Zařízení je koncipováno pro plně automatizovaný provoz s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti sušených dokumentů. Sběr dat při procesu sušení je navržen tak, aby bylo možné stanovit chemicko-fyzikální vliv parametrů sušení na dokumenty a zvolit vzhledem k typu dokumentů nejšetrnější postup sušení.

Další unikátní technologií je použití nezávisle řízených topných dlaždic, které byly vyvinuty speciálně pro tuto aplikaci. Každá dlaždice je osazena topnými tělesy, teplotními čidly a autonomním regulátorem, který na povrchu dlaždice udržuje požadovanou teplotu.