Kohout Engineering
CZ EN

Základní vlastnosti jednotky e-dison

Modulární systém

Jednotka e-dison je konstruována jako modulární stavebnice, kde každý modul obsahuje vlastní elektrochemický reaktor a samostatnou řídicí jednotku. Moduly jsou umístěny ve společné skříni se společným přívodem elektrického proudu a napájecí vody a společným výstupem produktů. Skříň je dodávána ve dvou velikostech podle požadovaného výkonu pro osazení až třemi nebo až šesti moduly.

Základní vlastnosti systému

• modulární systém

• jednotka včetně příslušenství (filtry, změkčovač vody, dávkování produktu) je umístěna v kompaktní designově řešené skříni

• jednoduchá instalace – stačí připojit zdroj vody a odpad a zapojit do elektrické sítě

• inteligentní řízení výkonu podle okamžité spotřeby

• snadná obsluha s možností vzdálené správy přes internet

• náklady na vstupy menší než 0,20 Kč/l roztoku e-dison

Výhody modulárního řešení

• celkový výkon jednotky e-dison je možné bez zbytečných investic kdykoli navýšit přidáním dalšího modulu

• při provozu jednotky se sníženým výkonem (v zimním období) se některé moduly automaticky odstaví a tím se prodlouží jejich životnost

• při pravidelném servisu není nutná odstávka celé jednotky, je možné odstavit pouze příslušný modul

• při poruše modulu nedojde k výpadku celé technologie, pouze se sníží celkový výkon jednotky

• jednotlivé moduly pracují v optimalizovaném režimu, což vede ke snížení provozních nákladů

• vhodnou strategií řízení modulů je možné pokrývat špičkové odběry bez nutnosti velkých zásobníků produktu

Parametry modulu

• výrobní výkon:  20 l/h e-dison +   20 l/h e-dison –

• elektrický příkon: 120 W

• spotřeba vody: 40 l/h

• spotřeba soli: 0,5 kg/h

Uvedené parametry jsou orientační a platí pro provoz jednoho modulu. Skutečné celkové parametry jednotky závisí na konkrétních provozních podmínkách, počtu osazených modulů a na poměru časů výroby a pohotovostního režimu jednotlivých modulů.

Instalace

Instalace jednotky e-dison spočívá v ustavení základny skříně do vodorovné polohy a připojení k vodovodu, odpadu, elektrické síti a ventilaci. Zásobník na sůl se umístí vedle skříně jednotky a připojí hadicí. Není třeba žádných časově i finančně náročných stavebních úprav ani složitých montážních prací.

Zástavbové rozměry (ŠxHxV)

• 3 modulová jednotka: 1150x600x1500 mm

• 6 modulová jednotka: 1150x600x1725 mm

Připojení

• voda: standardní (pračková) vodovodní přípojka 3/4”

• elektro: standardní zásuvka 230V/50Hz 16A

• odpad: kanalizace světlosti min. 40mm

• odvětrání: světlost min. 30mm